WOMEN’S COURT - FEMINIST APROACH TO JUSTICE

Srpski   |  English

Linkovi

Ženske grupe – organizatorke ženskih sudova i ženskih tribunalaAzijski savet žena za ljudska prava (Asian Women's Human Rights Council) www.awhrc.org
-
Azijski savet žena za ljudska prava je osnovan 1989. godine. Sekretarijat se nalazi u Manili na Filipinima, a posebno bavi “ženama za utehu”. Pored ovoga, postoje još nekoliko regionalnih kancelarija. Kancelarija u Indiji se bavi prostitucijom i Dalit ženama (kasta nedodirljivih), kancelarija u Kini se bavi trgovinom ljudima (trafiking), kancelarija u Tajlandu se bavi prostitucijom i trgovinom ljudima, a kancelarija u Pakistanu mirazom i ubistvima iz časti.

Glavna aktivnost Azijskog saveta žena za ljudska prava su ženski sudovi ili sudovi svedočenja. Savet ima izdavačku delatnost iz oblasti ljudskih prava, kao i video i audio-vizuelni material. Savet ima status specijalnog posmatrača u UNHCR, Domu za ljudska prava i Centru za socijalni rad.

El Taller – Radionica www.eltaller.org
-
Međunarodna nevladina organizacija sa sedištem u Tunisu, osnovana 1990. godine.

Od 1992. širi se kao globalna mreža koja ima preko pet stotina partnerskih organizacija u celom svetu, razvija regionalne programe u Aziji, Africi, arapskim zemljama, Mediterana, Latinskoj i Centralnoj Americi, organizuje ženske sudove, međunarodne kurseve, okrugle stolove, seminare, konferencije.

El Taller doprinosi jačanju civilnog društva, podržava mnoge nevladine organizacije i socijalne pokrete za mir, pravdu, prava životne sredine, rodnu ravnopravnost, ljudska prava.

Zajedno sprovode inicijative kao što su ženski sudovi, regionalne studije, publikacije, seminare, radionice i okrugle stolove.

Centar za globalno žensko vođstvo/The Center for Global Leadership www.cwgl.rutgers.edu
-
Centar je osnovan 1989. godine, na Rutgers Univerzitetu, SAD.

Centar je ne samo akademski, već i veliki istraživački centar. Kao nevladina organizacija ima specijalni konsultativni status u Ujedinjenim nacijama.

Centar je 1991. godine pokrenuo kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. U ovoj kampanji koja se odvija od 25. novembra do 10. decembra, učestvovalo je preko dve hiljade žena u 154 zemlje sveta.

Centar je jedna od članica Koalicije za zaštitu braniteljki ljudskih prava.

Centar je marta 1010. godine, bio jedan od organizatora Međunarodnog tribunala o zločinima nad ženama u Burmi, u Njujorku.

Ženska inicijativa dobitnica Nobelove nagrade za mir www.nobelwomeninitiative.org
-
Ovu žensku inicijativu, pokrenule su 2006. godine, dobitnice Nobelove nagrade za mir: Džodi Vilijams, Širin Ebadi, Vangari Matai, Rigoberta Menću Tum, Beti Vilijams i Meri Korigan.

Ovih šest žena su odlučile da ujedine svoja iskustva u naporima za mir sa pravdom i jednakošću.

Inicijativa organizuje razne sastanke i razgovore kroz koje se upoznaje sa različitim situacijama žena sa različitih krajeva sveta. Svake dve godine organizuju se konferencije, čiji je cilj obezbediti dijalog između različitih strana sa ciljem umrežavanja aktivistkinja za ženska ljudska prava širom sveta. Na ovim sastancima Nobelove laureatkinje se upoznaju sa situacijom i to joj puno pomaže za rad na terenu.

Nobelova ženska inicijativa je zajedno sa Ženskom ligom Burme, organizovala, u Njujorku, Međunarodni tribunal o zločinima nad ženama Burme.

The Global fund www.theglobalfund.org

Mama Cash www.mamacash.org


Women’s Court Regional
Organisational Board

Bosnia & Herzegovina:
Mothers of the Enclaves of Srebrenica and Zepa
Foundation CURE (www.fondacijacure.org)
Croatia:
Centre for Women’s Studies (www.zenstud.hr)
Centre for Women War Victims - ROSA (www.czzzr.hr)
Kosovo:
Kosovo Women’s Network (www.womensnetwork.org)
Macedonia:
National Council for Gender Equality (www.sozm.org.mk)
Montenegro:
Anima (www.animakotor.org)
Slovenia:
Women’s Lobby Slovenia (www.zls.si)
Serbia:
Women’s Studies (www.zenskestudie.edu.rs)
Women in Black (www.zeneucrnom.org)
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart