ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

Izveštaji, bilteni - 2012

 

Ženski sud -feministički pristup pravdi
Tromesečni izveštaj za period januar -mart 2012.

Kao i do sada, donosimo kratak izveštaj o aktivnostima Žena u crnom u vezi sa organizovanjem Ženskog suda za bivšu Jugoslaviju u navedenom periodu, a ukoliko vas zanimaju opširnije informacije, možete ih naći na našem web-sajtu www.zeneucrnom.org ili nam se obratite putem mail:  zeneucrnom@gmail.com
Unapred se solidarno zahvaljujemo.

Krajem 2010. godine članice Inicijativnog odbora u sastavu: Žene ženama, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima iz Kotora (Crna Gora), Centar za ženske studije i Centar za žene žrtve rata, iz Zagreba (Hrvatska), Ženska mreža Kosova, Ženske studije i Žene u crnom iz Beograda, pokrenule su inicijativu za organizovanje Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije.

Žene u crnom su nositeljke programskih aktivnosti na organizovanju Ženskog suda, dogovaraju i koordinišu sve aktivnosti sa organizacijama koje čine Inicijativni odbor.

U ovom periodu su održane sledeće aktivnosti:

Tromesecni_izvestaj_ZS-jan-feb-mart2012(pdf)

 

Ženski sud -feministički pristup pravdi
Tromesečni izveštaj za period april - jun 2012.

Kao i do sada, obaveštavamo vas o aktivnostima Žena u crnom u vezi sa organizovanjem Ženskog suda za bivšu Jugoslaviju u navedenom periodu, a ukoliko vas zanimaju opširnije informacije, možete ih naći na našem web-sajtu www.zeneucrnom.org ili nam se obratite putem mail:  zeneucrnom@gmail.com
Unapred se solidarno zahvaljujemo.

Krajem 2010. godine, članice Inicijativnog odbora u sastavu: Žene ženama, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, Kotor (Crna Gora), Centar za ženske studije i Centar za žene žrtve rata, Zagreb (Hrvatska), Ženska mreža Kosova, Ženske studije i Žene u crnom, Beograd (Srbija), pokrenule su inicijativu za organizovanje Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije.

Žene u crnom su nositeljke programskih aktivnosti na organizovanju Ženskog suda, dogovaraju i koordinišu sve aktivnosti sa organizacijama koje čine Inicijativni odbor.

U ovom periodu su održane sledeće aktivnosti:

Tromesecni_izvestaj_ZS_april - jun 2012(pdf)

 

 

Women’s Court – Feminist Approach to Justice
Quarterly report for the period January - March 2012

As before, we are briefly reporting about the activities of Women in Black, regarding the Initiative for the foundation of the Women’s Court for former Yugoslavia (WoC) in the reporting period. If you need additional information, you can get them on our web site http://www.zeneucrnom.org or via email zeneucrnom@gmail.com
Thank you in advance, in solidarity.

At the end of 2010, Initiative Board (IB) members, organisations Žene ženama/Women to Women, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Centar za žene žrtve rata/ Center for Women Victims, of War, Zagreb, Croatia, Centar za Ženske studije/ Center for Women’s Studies, Zagreb, Croatia, Kosova Women’s Network, Prishtina, Kosovo, Anima, Kotor, Montenegro, Centar za ženske studije/Center for Women’s Studies and Zene u crnom/Women in Black, Belgrade, Serbia have started the Initiative for the Women’s Court for former Yugoslavia (WoC).

“Women in Black” is the organisation in charge of implementation of program activities, planned and coordinated by The WoC Initiative Board.

During this reporting period, the following activities were organized:

Quarterly report for the period January - March 2012(pdf)

 

Women`s Court-feminist approach to justice
Quarterly report for the period of April-June 2012

As we used to do until now, we inform you upon the activities of Women in Black regarding organizing Women`s Court for the ex Yugoslavia in the period we have mentioned, and if you are interested in more info you can find them on our web sitewww.zeneucrnom.org or you can contact us on our mail adress: zeneucrnom@gmail.com

We wish to thank you in advance and in solidarity.

By the end of 2010, members of the Initiative Board: Women to Women, Sarajevo, (Bosnia and Herzegovina), Center for women`s and peace education Anima, Kotor, (Montenegro), Center for women studies and Center for women war victims, Zagreb, (Croatia), Women`s Kosovo Network, Women studies and Women in Black, Belgrade, (Serbia), initiated organizing of Women`s Court for the ex Yugoslavia.

Women in Black are the bearer of the program activities in organizing the Women's Court, they arrange and coordinate all activities with organizations of which Steering Committee is consisted of
.  
During this period certain activities were held:

Quarterly report for the period of April-June 2012(pdf)

 

 

Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart