ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

Izveštaji, bilteni - 2017

Ženski sud - feministički pristup pravdi

Prvi Ženski sud na teritoriji Evrope, održan je u Sarajevu, od 07. do 10. maja 2015. godine, u organizaciji 10 ženskih grupa sa prostora bivše Jugoslavije (Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa, Fondacija Cure, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Centar za žene žrtve rata, Centar za ženske studije, Zagreb, Hrvatska, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, Kotor, Crna Gora, Savet za rodnu ravnopravnost, Skopje, Makedonija, Ženski lobi, Ljubljana, Slovenija, Centar za ženske studije i Žene u crnom, Beograd, Srbija). Ženskom sudu je prisustvovalo više od 500 osoba iz svih zemalja bivše Jugoslavije, ali i iz: Argentine, Alžira, Palestine, Izraela, SAD, Španije, Italije, Švedske, Austrije, Belgije, Velike Britanije, itd.

Zenski sud sept dec 2016 izveštaj BHS


O DOGAĐAJU U SARAJEVU I O NASTAVKU PROCESA

Ovu knjigu otvara tekst istoričarke Latinke Perović Preživele žrtve nasilja kao subjekti pravde: istorija odozdo, koja kao jedna od članica Međunarodnog sudskog veća piše svoj osvrt na Ženski sud: feministički pristup pravdi, koji se održao u Sarajevu, maja 2015. godine.

Zenski sud 3E


Ženski sud feministički pristup pravdi

Sudovi i suđenja najčešće ne zadovoljavaju pravdu, ni na međunarodnom, a još manje na nacionalnom nivou. Stoga žene s razlogom nemaju poverenja u sudsku pravdu. Institucionalni pravni sistem uglavnom ne priznaje, niti sankcioniše nasilje nad ženama i svima koji imaju malu društvenu moć, pre svega, ekonomsku i političku.

Letak ŽS - nastavak procesa post Sarajevo harmonika priprema za artprint


 


Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart