ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

Izveštaji, bilteni - 2013

ŽENSKI SUD FEMINISTIČKI
PRISTUP PRAVDI

Ženski sud: feministički pristup pravdi

Donosimo kratak izveštaj o aktivnostima Žena u crnom u vezi sa organizovanjem Ženskog suda-feministički pristup pravdi u navedenom periodu. Izveštaj se uglavnom odnosi na aktivnosti u Srbiji, kao i na zajedničke aktivnosti partnerskih organizacija.

izvestaj zenski sud oktobar-decembar 2013


Izveštaj za period jul-avgust-septembar 2013

Donosimo kratak izveštaj o aktivnostima Žena u crnom u vezi sa organizovanjem Ženskog suda-feministički pristup pravdi u navedenom periodu. Izveštaj se uglavnom odnosi na aktivnosti u Srbiji, kao i na zajedničke aktivnosti partnerskih organizacija. Aktivnosti realizovane u drugim državama bivše Jugoslavije zastupljene su u meri u kojoj su Žene u crnom kao nositeljke programskih aktivnosti, dobile informacije od drugih članica Organizacionog odbora Ženskog suda.

izvestaj zenski sud juli avgust septembar 2013.pdf


 

izvestaj zenski sud april maj jun 2013.pdf


 

Rezime izveštaja Ljubljana ŽS -jun 2013.pdf


 

Izveštaj

februar 2012.– februar 2013.

Zenski sud izvestaj -feb 2012-feb 2013.pdf


 

Sastanak inicjativnog odbora Skopje januar 2013.pdf


 

Tromesecni izveštaj ZS jan-mart 2013.pdf


 


Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart