ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

Najava događaja

Ženski sud – feministički pristup pravdi

Sarajevo 7 - 10 maj 2015

Drage prijateljice, saradnice i podržavateljke,
uvažavajući vaš doprinos zajedničkom radu na pravednom miru, ovom prilikom želimo da vas pozovemo, da nam se pridružite Ženskom sudu. Završni događaj - javno svedočenje održaće se u Sarajevu/Bosna i Hercegovina 07-10.05.2015.

zenski sud poziv.pdf


ŽENSKI SUD - FEMINISTIČKI PRISTUP PRAVDI

Nacrt programa

NACRT PROGRAMA ZA ŽENSKI SUD.pdf


PRAVILA ŽENSKOG SUDA

Pravila zenskog suda BHS.pdf

Pravila zenskog suda albanski.pdf


PRAVILA PRAĆENJA

Pravila pracenja svedocenja.pdf


REGISTRACIONI FORMULAR

Registracioni_formular_ZC_BHS.doc

Registracioni_formular_ZC_BHS.pdf


 

 

 

 


Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)

 

© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart