ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

Izveštaji, bilteni - 2015

Rada Iveković

Kako misliti o naslilju i kako deminirati « znanje » o njemu. U prilog Ženskom sudu

Smisao Ženskog suda vidim u njegovom procesu i prodoru u što širu javnost svih zemalja jugoslavenskog prostora, u njegovoj projekciji s onu stranu samog zasijedanja budućeg suda, i to ka izgradnji zajedničkog projekta i budućnosti ; vidim ga u dokumentiranju svjedočanstava i iskazâ o ratnom i poratnom nasilju. Sud nije sam sebi svrha. Svjedočenje u, i rad na njemu daju priliku svjedokinjama i svjedocima, kao i širem krugu žena – ženskoj javnosti u stvaranju, da se konstruiraju kao subjekti vlastitih života i kao politički subjekti

Rada Iveković pdf


Rada Iveković

Nasilje i iscijeljenje : ratno i poratno razdoblje od prve generacije i poslije nje

Rat i ratno nasilje u jugoslavenskim zemljama (dalje: «u Jugoslaviji») odvijali su se u svom najbrutalnijem obliku od 1991-1999. Poratno vrijeme nasilja traje od 1999. nadalje, uključujući i današnjicu, u različitim intenzitetima. U razmišljanje o dogođenom nasilju sada se osim prve i najpogođenije generacije tokom rata uključuje i druga generacija, ona koja je odrasla u miru, ma kako on bio nezadovoljavajuć. Moguće je da se pogledi tih dviju generacija ne poklapaju potpuno. Za treću će generaciju rat već biti prošlost, što ne znači da će njegovi tragovi i posljedice biti uklonjeni ili zaliječeni.

Rada Iveković pdf


ZSUD o procesu organizovanja knjiga

Tekstovi u ovoj knjizi su imali težak zadatak da predstave složen proces uspostavljanja, povezivanja i najzad konačnog organizovanja Ženskog suda za zemlje naslednice SFR Jugoslavije. Oslanjajući se na premisu da je Ženski sud prostor za svedočenja žena, prostor u kome će se slušati glasovi žena, kao i priznati i uvažiti njihov otpor, 2010. godine je obnovljena inicijativa da ovaj proces otpočne.

ZSUD o procesu organizovanja knjiga pdf


Ženski sud kratka informacija

Prvi ženski sud na teritoriji Evrope, održan je u Sarajevu, od 07. do 10. maja 2015. godine, u organizaciji 10 ženskih grupa sa prostora bivše Jugoslavije (Pokret Majkle enklava Srebrenica i Žepa, Fondacija Cure, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Centar za žene žrtve rata, Centar za ženske studije, Zagreb, Hrvatska, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, Kotor, Crna Gora, Savet za rodnu ravnopravnost, Skopje, Makedonija, Ženski lobi, Ljubljana, Slovenija, Centar za ženske studije i Žene u crnom, Beograd, Srbija).

Ženski sud kratka informacija pdf


Marieme Helie Lucas bhs

Na jučerašnji dan, 7. maja, zvanično je otpočeo Ţenski sud za ratne zločine počinjene nad ţenama tokom rata 90ih. Okupile su se ţene iz svih krajeva bivše Jugoslavije da učestvuju u Ţenskom sudu u Sarajevu i zahtevaju pravdu za zločine počinjene nad njima tokom ratova i trajne nejednakosti i patnje koje su usledile.

Marieme Helie Lucas bhs pdf

Marieme Hele Lucas France pdf

Marieme Helie Lukas Spanish pdf


Jelena Causevic

Kao odgovor na institucionalni pravni sistem koji često ne zadovoljava pravdu (kako na meĎunarodnom, tako i na nacionalnom nivou) javila se ideja o osnivanju Ženskog suda koji kroz alternativne mehanizme razvija drukčiji koncept pravde. Tako je prvi Ženski sud organiziran 1992. godine u Pakistanu te je do sada diljem svijeta bilo organizirano oko četrdeset Ženskih sudova, a najviše u Aziji i Africi.

Jelena Causevic pdf


Andrea Oskari Rossini ZS Sarajevo bhs

Prvi Ženski sud u Evropi održan je u Sarajevu od 7. do 10. maja. Učesnice su žene iz svih zemalja bivše Jugoslavije, one su osudile rat koji se svakodnevno vodi protiv žena. Ženski sud su pratile brojne međunarodne predstavnice.

Andrea Oskari Rossini ZS Sarajevo bhs pdf

Andrea Oskari Rossini Sarajevo Italian pdf


Karima Bennoune Intervju bhs

"Na Ženskom sudu žene su hrabro svedočile o svojim iskustvima gubitka članova porodice u masakrima, masovnom silovanju i kidnapovanju, i etničkom progonu. One su zahtevale da se takvi događaji nikad više ne ponove. Ovaj originalno osmišljen feministički sud u kojem su žene žrtve u središtu fokusa me je, kao međunarodnu advokaticu, snažno inspirisao i naveo na dublje razmišljanje."

Karima Bennoune Intervju bhs pdf


Ženski Sud, Sarajevo 2015.

Ja sam Ţena u Crnom iz Beograda. Ja sam jedna od prvih koja je učestvovala u organizovanju feminističke konferencije u Istočnoj Evropi, Drug-ca Ţena 1978. u Beogradu. Ja sam takoĎe autorka knjige „Dnevnik političkog idiota“, koja je moţda prvi ratni dnevnik pisan od strane ţene distribuiran preko interneta.

Jasmina Tesanovic Sarajevo bhs pdf


Podržavamo Ženski sud, Sarajevo maj 2015.

Od 7. do 10. maja u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, sastao se Ženski sud u Sarajevu kako bi osudio zločine počinjene tokom ratova na Balkanu tokom 90‐ih godina. Žene iz svih zemalja bivše Jugoslavije svedočile su o još uvek nekažnjenim ratnim zločinima, zahtevajući pravdu iz feminističke perspektive.

ZUC Madrid - o Zenskom sudu, Sarajevo pdf


Ženski sud za bivšu Jugoslaviju:

Traženje pravde i istine i aktivno sećanje.

Ratovi u bivšoj Jugoslaviji—devedesetih godina prošlog veka—izazvali su pogibiju, nasilje, bol i patnju ogrmonih razmera. Kao geografija nasilja, ovi ratovi su bili deo proživljenog iskustva mnogih žena i muškaraca u različitim kolektivitetima bivše Jugoslavije. Uprkos ljudskim žrtvama, neki ovu geografiju posmatraju kao istorijsku epizodu iz prošlosti. Za mnoge druge, sećanja na užase, masakre, proterivanja, nasilna raseljavanja, seksualno nasilje i uništenje imovine su i dalje prisutna— oličena u njihovom sopstvu i urezana u pamćenje. Međutim, rat i sećanja nisu samo sveprisutna tema u sadašnjosti; tu je i žudnja za pravdom među preživelima.

Vjollca Krasniqi pdf


Odluke i preporuke zs sarajevo

Žene su stvorile Ženski sud da bi razvile viziju koja prelazi državne granice i teži feminističkoj pravdi, a ne običnom ispunjenju prava. Vi svedokinje ste najbitniji subjekti Ženskog suda.

Odluke i preporuke zs sarajevo pdf


Nidzara Ahmetasevic

ŽENSKA STRANA PRAVDE: VRIJEME JE ZA ISTINU.

Nakon pet godina priprema u Sarajevu je održan ŽENSKI SUD, serija javnih svjedočenja o tome kako raspad jedne zemlje ostavlja duboke ožiljke na životima ljudi; cilj je bio otvoriti proces stvaranja novih modela pravde, daleko od sudnica i institucija.

Nidzara_Ahmetasevic pdf


 


Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart