ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

KONSULTATIVNI SASTANCI-obuke

 

Regionalni sastanak IO  ŽS
Tivat, 24 - 26. februar 2012. godine

Izveštaj

Regionalni sastanak IO ŽS je bio prilika za analizu izveštaja prve faze terenskog rada na organizovanju ŽS za bivšu Jugoslaviju, zajedničko promišljanje samog procesa, kao i planiranje  budućih aktivnosti na teritoriji bivše Jugoslavije.

Važno je napomenuti da je poverenje koje su članice IO dale Ženama u crnom -  da budu nositeljke programskih aktivnosti, potvrđeno i na ovom sastanku, nakon više od godinu dana zajedničkog rada.

Sastanku je prisustvovalo 17 žena ( 3 Bosna i Hercegovina, 3 Crna Gora, 4 Hrvatska, 1 Makedonija, 6 Srbija)

Regionalni sastanak IO_ZS Tivat_2012_izvestaj(pdf)

Pripremile: Staša Zajović i Marija Perković

 

 

 

Regional meeting of the Executive Board of Women’s Court
Tivat, 24-26 February, 2012

- Report -

Regional Meeting of the Executive Board of Women’s Court was an opportunity to analyze the reports of the first phase of field work in organizing the Women’s Court (WC) for the former Yugoslavia, the process of joint thinking and planning of future activities on the territory of former Yugoslavia.

 It was important that the trust of the Executive Board (EB) members  given to Women in Black – to be the carriers of program activities – was confirmed and reassured at this meeting as well, after  more than one year of joint work.

17 women attended the meeting (3 from Bosnia and Herzegovina, 3 from Montenegro, 4 from Croatia, 1 from Macedonia and 6 from Serbia.)

Regional meeting of the Board of Women’s Court_Tivat 2012(pdf)

 

 

Obuke za Javne prezentacije Inicijative za organizovanje Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije

U skladu sa feminističkim principima rada, tj. jednakoj važnosti procesa rada i ostvarenja cilja (održavanja Ženskog suda), već na početku edukativnih aktivnosti/regionalnih seminara „Žene u crnom“ su predložile niz drugih aktivnosti.

Konsultacije/obuke o procesu rada na organizovanju Ženskog suda održane su za aktivistkinje/učesnice edukativnih seminara Ženski sud-feministički pristup pravdi. Učesnice pomenutih seminara su se prijavile i preuzele odgovornost za organizovanje određenih segmenata prema afinitetu odabirale aktivnosti u kojima žele da učestvuju: 

 • Javne prezentacije (Inicijative za organizovanje Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije);

 • rojekcije dokumentarnih filmova o iskustvima Ženskih sudova na međunarodnom nivou;

 • Projekcije dokumentarnih filmova o iskustvima ženskih grupa i mreža u vezi sa feminističkim pristupom pravdi.

Obuka se vrši u cilju upoznavanja javnosti, pre svega u lokalnim sredinama, sa pojmom i sadržajem ŽS i uopšte feminističkog koncepta pravde, uključivanjem što većeg broja žena (ali i muškaraca) u proces priprema ŽS, stvaranjem grupa za podršku organizovanju i održavanju ŽS, itd.

Do sada je održano deset (10) konsultacija/obuka, koje su održale „Žene u crnom“ iz Beograda, sem u slučaju Kotora, gde su Obuku organizovale aktivistkinje „Anime“:

 • 16. jula, Leskovac, južna Srbija: 22 aktivistkinje iz Leskovca, Vlasotinca, Pirota, Surdulice, Zaječara i Lebana.

 • 15. oktobar, Kotor, Crna Gora: u organizaciji „Anime“, učestovale aktivistkinje iz sledećih gradova: Ulcinja, Podgorice, Bijelog Polja, Pljevalja, Nikšića, Cetinja, Budve, Tivta, Kotora i Herceg Novog).

 • 22. oktobar, Zagreb, Hrvatska: u prostorijama „Ženskih studija“, učestvovalo 20 žena iz 6 gradova ( Zagreb, Pakrac, Slavonski Brod, Korenica, Vukovar, Poreč )

 • 1. novembar, Novi Sad, Vojvodina: u prostorijama „Art klinike“, učestvovalo 9 žena iz 3 grada ( Novi Sad, Novi Bečej, Sombor)

 • 3. novembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina: obuka je održana u Kući ljudskih prava, učestvovalo 22 žene, iz 6 gradova (Tuzla, Bijeljina, Sarajevo, Bratunac, Zenica, Srebrenica)

 • 16. novembar, Veles, Makedonija:obuka je održana u hotelu „Romantik“ učestvovalo je 25 žena iz 4 grada Makedonije ( Skopje, Veles, Sveti Nikola, Kumanovo) i 7 žena iz 2 grada na Kosovu ( Đakovica, Priština)

 • 20. novembar, Zagreb: obuka je održana u prostorijama „Centra za žene žrtve rata“, učestvovalo je 20 žena iz 8 gradova ( Zagreb, Pakrac, Knin, Zadar, Slavonski Brod, Poreč, Korenica)

 • 10. decembar, Beograd, centralna Srbija:obuka je održana u prostorijama „Žena u crnom“, učestvovalo je 9 osoba iz 5 gradova ( Boljevac, Prijepolje, Kraljevo, Kragujevac, Beograd)

 • 12.decembar, Lukavac (kod Tuzle), BiH: u organizaciji ŽuC-a Beograd i „Udruženja žene Srebrenice“ iz Tuzle; pored 8 aktivistkinja Mreže ŽuC Srbije, učestvovale su 38 žene iz 9 gradova iz BiH i 1 iz Crne Gore (Tuzla, Bratunac, Srebrenica, Potočari, Milići, Vlasenica, Bajramovići, Lukavac, Bihać i Pljevlja) .

 • 16. decembar, Niš, jugoistočna Srbija: u prostorijama „Alternativnog kulturnog centra/AKC“ održana je obuka za 13 žena iz 4 grada (Niš. Leskovac, Kruševac, Doljevac)

U ovom procesu učestvovalo je 205 žena iz 64 grada svih zemalja bivše Jugoslavije a ŽuC je pripremio celokupni materijal (štampani, video, itd.) na bhs jezicima, albanskom i makedonskom jeziku.

Obuke za Javne prezentacije su, u navedenim zemljama, vodile Ervina Dabižinović, Ivana Vitas, Ljupka Kovačević, Nevena Kostić, Marija Perković i Staša Zajović. (6) U logistici je, za Srbiju, učestvovalo 8 osoba (Ljiljana Radovanović, Uma Manojlović, Nevena Kostić, Ivana Ristić, Emilija Drobnjak, Nada Dabić, Suzana Arizanović i Eva Dinić). U Hrvatskoj su organizovale Nela Pamuković i Adriana Bego, u Bosni i Hercegovini Berina Džemajlović, Vedrana Frasto, Memnuna Zvizdić, Nura Begović, Hajra Ćatić i Ramiz Berbić, u Makedoniji Savka Todorovska i Dragana Drudevska i u Crnoj Gori Ervina Dabižanović i Ljupka Kovačević. (12) .

Ukupno je u organizaciji i realizaciji obuka za Javne prezentacije učestvovalo 26 žena.Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
Kroz Ženski sud žene postaju subjekti pravde, podstižu stvaranje drugačije sudske prakse, vrše uticaj na insistucionalni pravni sistem
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart