ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

filmovi

Ženski sud feministički pristup pravdi

Women’s Court Feminist Aproach to Justice

Tribunale delle donne – un approccio femminista alla giustizia

El Tribunal de Mujeres – un enfoque feminista de la justicia

Женский суд – феминистский подход к правосудию

Gjykata e grave – një qasje feministe në drejtësi

Žnski sud - feministički pristup pravdi, Sarajevo, 7. -10. 5. 2015.
Integralni intervju sa Stašom Zajović :http://bit.ly/1QP0z9c

ZENSKI SUD - feministicki pristup pravdi

Ženski Sud - Hayd u Park 203

Ženski Sud - Feministički pristup pravdi

Pres-konferencija povodom početka alternativnog suda: Ženski sud

Ženski sud u BiH-da se spriječi nepravda počinjena nad bh. ženom u ratu

Majka mejra sudovi.mov

Ženski sud - majka Mejra

ZENSKI SUD GOCA M

Zenski Sud Balkana - Pravda Sa Izljecenjem, Sarajevo, 16.10.2010

tribunali eng.mov


Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart