ŽENSKI SUD - feministiČki pristup pravdi

Srpski   |  English

Izveštaji, bilteni - 2016

Ženski sud - feministički pristup pravdi

Izveštaj januar 2016.avgust 2016. godine

Donosimo kratak izveštaj o aktivnostima Žena u crnom u vezi sa organizovanjem Ženskog suda-feministički pristup pravdi u ovom periodu. Ukoliko vas zanimaju opširnije informacije, možete ih naći na našem web-sajtu www.zeneucrnom.org i www.zenskisud.org ili nam se obratite putem mail: zeneucrnombeograd@gmail.com

Ženski sud janaur avgust 2016 izveštaj


Nastavak procesa Ženskog suda nakon Sarajeva

Izveštaj maj 2015. – februar 2016.

Sarajevo, 7.‐10. maja: Prvi ženski sud na teritoriji Evrope, održan je u Sarajevu, od 07. do 10. maja 2015. godine, u organizaciji 10 ženskih grupa sa prostora bivše Jugoslavije (Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa, Fondacija Cure, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Centar za žene žrtve rata, Centar za ženske studije, Zagreb, Hrvatska, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, Kotor, Crna Gora, Savet za rodnu ravnopravnost, Skopje, Makedonija, Ženski lobi, Ljubljana, Slovenija, Centar za ženske studije i Žene u crnom, Beograd, Srbija). Na Ženskom sudu u Sarajevu u 36 svedokinja iz svih zemalja bivše Jugoslavije (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija) svedočilo je u pet sesija o svim vrstama nasilja, nepravdi, zločina, kako u ratnom tako i posleratnom periodu. Ženskom sudu je prisustvovalo više od 500 osoba iz svih zemalja bivše Jugoslavije, ali i iz: Argentine, Alžira, Palestine, Izraela, SAD, Španije, Italije, Švedske, Austrije, Belgije, Velike Britanije, itd.

Zenski sud izvestaj maj 2015 februar 2016


Feministički kružok X 30 KOM

Radionica o nenasilnoj komunikaciji - cilj bio da se rekapitulira znanje o nenasilnoj komunikaciji, o teoriji i osnovnim postavkama i povuče paralela sa feminističkim aktivizmom, kao i da se istakne značaj razumijevanja vlastitog stila i jezika komunikacije. Još uvijek je prisutno mišljenje u grupi da nenasilna komunikacija znači popustljivost u konfliktu i tihi, „umilni“ ton govora, kao i ubjeđenje o vlastitoj nenasilnosti kao i značajan stepen anksioznosti u iskrenoj samorefleksiji.

Feministički kružok X 30 KOM


Ženski sud: feministički pristup pravdi

Javna prezentacija Ženskog suda, 5. mart 2016.

Održana je na Univerzitetu u Novom Sadu – ACIMSI Centar za rodne studije, Novi Sad, u prisustvu dvadesetak osoba, uglavnom studentkinja rodnih studija, novinara Nezavisnog udruženja novinara Vojvodina i par aktivistkinja.

Ženski sud- promocija X 30 KOM


 


Ženski sud - Regionalni
Organizacioni odbor

Bosna i Hercegovina:
Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Fondacija CURE (www.fondacijacure.org)
Crna Gora:
Anima (www.animakotor.org)
Hrvatska:
Centar za ženske studije (www.zenstud.hr)
Centar za žene žrtve rata - ROSA (www.czzzr.hr) Kosovo:
Ženska mreža Kosova (www.womensnetwork.org)
Makedonija:
Savet za rodnu ravnopravnost (www.sozm.org.mk)
Slovenija:
Ženski lobi Slovenije (www.zls.si)
Srbija:
Centar za ženske studije (www.zenskestudie.edu.rs)
Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
© copyleft 2012, Ženski sud za bivšu Jugoslaviju
kreacija sajta: t-raid i škart